เรียนต่อต่างประเทศ
Genius School Thailand


เราเป็นคอมมูนิตี้ของโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ในหลายประเทศทั่วโลกโดยพัฒนามาจากรูปแบบ Homeschool เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน (Personalized Learning Pathway) และร่วมสร้างเส้นทางแห่งความสุขในการเติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนตัวตนของเด็กมากที่สุด เพราะเราเชื่อว่า เราต่างเติบโตในเส้นทางที่ต่างกัน และโลกก็สวยงามเช่นนั้น


หลักสูตร Genius School Genius School Thailand

เราเน้นหลักสูตร 4 หลักการ ที่เน้นการพัฒนาทักษะของเด็กแต่ละคน
 1. ​​​Personalized Learning Pathway
  ห้องเรียนทางเลือกขนาดเล็ก ทำให้เราสามารถ  focus และลงลึกในการทำความเข้าใจเด็กแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนที่ตรงตามความสนใจ (Personalized Curriculum) และพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กที่สุด
   
 2. Practical Skills for the 21st Century
  เมื่อโลกเคลื่อนไปเร็วขนาดนี้ การศึกษาจะเหมือนเดิมได้อย่างไร? ที่ Genius School เราเน้นไปที่ การพัฒนาทักษะสมอง EF และทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เด็กๆได้สำรวจ เรียนรู้ และค่อยๆเติบโตไปกับทักษะที่จำเป็น ในการใช้ชีวิตของพวกเขา
   
 3. TALENT Educators
  นอกเหนือจากทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แล้ว Educator ของเราทุกคนเป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ของ Genius School  ทั่วโลกที่ได้่ผ่านการ train การใช้เครื่องมือเพื่อการทำความเข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งที่่แพร่หลายระดับโลกอย่าง “Talent Dynamics” โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ในการทำความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคน ให้เด็กได้เติบโตในทิศทางที่เป็นตัวเองบนเส้นทางที่ทำให้เขามีความสุขที่สุด
   
 4. Entrepreneur Mindset
  เมื่อเด็กได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัด และรักที่จะทำ เด็กก็จะเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเอง เราอยากเห็นความสุขของเด็กยั้งยืน ต่อยอดจากคุณค่านั้น เพื่อจะตอบโจทย์นี้ การสอนให้เด็กมีหัวใจของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ‘Entrepreneur Mindset’ จะเป็นประตูอีกบาน ที่เปิดให้เด็กได้ทำในสิ่งที่รัก สร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่างยั่งยืน และสามารถส่งต่อคุณค่านั้นไปสู่สังคมในรูปแบบของ Social Enterprise ต่อไป


Workshop ของเรา

พัฒนาความสามารถในการ วางแผน  ศึกษา วิจัย และตัดสินใจ เพื่อพัฒนาไปเป็น Life Long Learner
 1. Chocolate Factory Camp
 2. Talent Dynamics for Teen Talent Dynamics for Teen
 3. หลักสูตรสำหรับศตวรรษที่ 21
 4. The Art of Facilitator The Art of Facilitator
 5. ติดจรวดความคิดให้ Entrepreneur Kids #3
 6. แบบทดสอบค้นหาตัวเอง 8 Profile
 7. กิจกรรมค้นหาตัวเอง TD for Young
 8. Genius Consultant Genius Consultantทีมงาน Educators

Educator มีบทบาทสำคัญในโรงเรียนอัจฉริยะขนาดเล็ก พวกเขาร่วมเป็นโค้ช แนะนำเด็กๆ ให้เรียนรู้ เข้าใจ ลงทำมือทำ ในแบบของตัวเอง
 1. ครูฟ้า - พอเพ็ญ ประเสริฐศิลป์
 2. ครูแอม - ตวงทอง วนสวัสดิ์
 3. ครูเวย์ - เวสารัช โทณผลิน
 4. ครูนัท - สิริณัฏฐ์ จันทพัฒน์
 5. ครูหนิง - ศรินทร์ญา สัตยาวุฒิพงศ์
 6. ครูตู่ - สุชาดา แพรเมือง
 7. ครูนิตตี้ - ปณิชา โอฬารริกสุภัค
  

The Journey to "HAPPINESS"
หลักสูตรที่เข้ามาช่วยเสริมให้เด็กๆ สามารถดูแลตัวเองและ สร้างอาชีพได้